Home Driekoningen Donateursactie Projecten

Welkom

PMC Waalre zamelt al 50 jaar geld in voor projecten in de Derde Wereld die binding hebben met Waalre.

Geen rommelmarkten meer

Jammer, gewoon heel erg jammer. De PMC-commissie is helaas flink kleiner geworden, de kosten voor de organisatie zijn fors hoger geworden en de groep vrijwilligers is uitgedund. We hebben daarom moeten besluiten om geen rommelmarkt meer te houden. Het lukt gewoon niet meer!
We bedanken alle trouwe vrijwilligers en bezoekers die voor meer dan 40 fantastische rommelmarkten hebben gezorgd. Met elkaar hebben we heel veel geld bij elkaar gesprokkeld voor de Derde Wereld. Het is daar goed besteed!

Driekoningen ook in 2022 online

Vanwege de Coronacrisis kan de Driekoningen-actie ook in 2022 niet op de normale manier doorgaan! Heel jammer, want dit is al zo lang traditie in Waalre-dorp.

Gelukkig hebben we een alternatief. Vanaf 2 januari staat het speciale Driekoningenfilmpje online op driekoningenlied.

Donateursactie

Elk jaar in maart vragen we onze groep vaste donateurs om een bijdrage. Kleine of grote bedragen: alles is meer dan welkom. Zeker in deze tijd, omdat vanwege de coronamaatregelen onze gebruikelijke acties op een laag pitje moeten staan.
Informeer vrijblijvend over het donateurschap op pmcwaalre@gmail.com.

3 euro voor de 3e Wereld: fantastisch resultaat

Helaas, vanwege de Coronacrisis is de rommelmarkt van het PMC in 2020 niet doorgegaan. Alle evenementen waren in juni nog verboden. Bovendien wilden we zelf zuinig zijn op de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers.

Toch wilden we graag de normale bijdrage aan onze projecten overmaken. De speciale donatie-actie ‘3 euro voor de 3e Wereld’ heeft daarbij fantastisch geholpen! Gewone Waalrenaren, bedrijven en organisaties zorgden samen voor liefst € 5238,=. Dankzij dit extra bedrag lukt het om net als andere jaren, aan elk project € 1000,= te doneren.
Namens de Derde Wereld heel, heel hartelijk bedankt voor alle grote en kleine bedragen die wij mochten ontvangen.

In het bijzonder willen wij de bedrijven en organisaties noemen die ons hebben gesteund:
KTWaalre BV
Urbancore
Duisenburgh Financieel Advies BV
Wijlaars Grondwerken
Gendervest Beheer
Bestuur RK Parochie Heilige Willibrord
St. Christoffelstichting
Gemeente Waalre

Driekoningen 2020

41 kinderen van basisschool De Wilderen gingen op pad, op zondag 5 januari 2020. Lees meer ...

Rommelmarkt 2019

Op zondag 26 mei is bij lekker weer de 43e rommelmarkt gehouden. Lees meer ...

Donateur worden?

Wilt u ook uw steentje bijdragen? Word dan donateur:
NL31 RABO 0155 7954 65, t.n.v. RK Parochie Heilige Willibrord, inzake PMC Waalre.
PMC Waalre heeft ANBI-status: RSIN 002609411.

Voor meer informatie:
dhr. Henry Karsmakers, tel. 040-2215584
of mail naar pmcwaalre@gmail.com.

Kijk verder voor meer informatie over de projecten die gesteund worden, of download de folder.